Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo

Jubilació anticipada pels malalts de pòlio i postpòlio

Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo
Informe d’avaluació i reforma del Pacte de Toledo

Fa setmanes que estem treballant colze a colze amb representants de l’Associació de Pòlio i Postpòlio de Catalunya i amb representants del grup parlamentari d’ERC al congrés i al senat de Madrid escoltant una de les seves reivindicacions principals: que es permeti la jubilació anticipada a les persones afectades per aquesta infermetat.

Aquest tema es tractava a la recomanació nº 18 de l’Informe d’Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo que es va discutir al Congrés dels Diputats a finals de l’any 2020 i on ens vam abstenir, entre altres pel motiu que avui tractem en aquest article.

Esquerra Republicana va proposar 13 “vots particulars” (s’anomenen així a les esmenes) i, concretament el vot particular nº 12 anava a esmenar la recomanació nº 18 que tractava el punt “Personas con discapacidad-personas con discapacidad diferenciada”

L’esmena proposava afegir un text, en cap cas pretenia eliminar cap part de la recomanació nº 18, on es demanava que el Govern de l’Estat atengués la situació especial de les persones amb diversitat funcional generada pel desenvolupament de la poliomielitis. Un col·lectiu al qual, a pesar de tenir un nivell de discapacitat del 45% i complir els períodes mínims de cotització, no se’ls hi permet una jubilació anticipada perquè durant els 15 anys anteriors a la seva sol·licitud per jubilar-se anticipadament no se’ls ha reconegut un grau de discapacitat igual o superior del 45%.

Sabem que la responsabilitat política va ser del govern de la dictadura franquista doncs va planificar de manera deficient i molt tard la política de vacunació i això va causar unes taxes molt altes d’infecció durant els anys 50 i 60. Ara era el moment de “reparar” aquella negligència acceptant aquesta esmena, però el govern espanyol hi va votar en contra. Això sí, mentre es vota en contra en els debats decisius, el govern espanyol va marejant la perdiu presentant Proposicions No de Llei (PNL) al Congrés de Diputats que no els obliga a res.